cele wyceny


CELE WYCENY

Wycena maszyn i urządzeń sporządzana jest m. in. do celu:

  • oszacowania wartości maszyn i urządzeń na potrzeby przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji lub likwidacji przedsiębiorstw,
  • ustalenia wartości początkowej na potrzeby odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, − alokacja wartości,
  • oszacowania wartości przedmiotu zabezpieczenia kredytu, leasingu, pożyczki lub zastawu,
  • oszacowania wartości jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji,
  • ustalenia kwoty początkowej w negocjacjach cenowych, celem zawarcia umowy o przeniesieniu prawa własności, umowy najmu, dzierżawy, itd.,
  • oszacowania wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej,
  • oszacowanie wysokości szkody na potrzeby postępowania ubezpieczeniowego,
  • ustalenie podstaw na potrzeby podjęcia decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji, finansowania zakupu,
  • określenie opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego (odbudowy, naprawy, zakupu, sprzedaży),
Powyżej wymieniono najczęstsze cele wycen maszyn i urządzeń. do

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

PIERWSZY RAZ ZLECASZ WYCENĘ?

JESTEŚMY PO TO ABY CI POMÓC, GWARANTUJEMY KOPLEKSOWĄ POMOC