Wycena maszyn i urządzeń

Wycena maszyn i urządzeń

Rodzaje opracowań o wartości:

Raport z wyceny – wycena wartości maszyny lub urządzenia jest oszacowaniem jego wartości z uwzględnieniem wszelkich koniecznych w tym celu atrybutów mających istotne znaczenie dla wyniku wyceny.

Opinia o wartości - wstępne oszacowanie maszyny lub urządzenia z uwzględnieniem tylko niektórych, wybranych i dostępnych bezpośrednio podczas opiniowania, atrybutów i informacji mających znaczenie dla wyniku. Opinia o wartości daje większe odchyłki wyniku niż oszacowanie wartości (raport z wyceny), jest obarczona większą niepewnością i nie może być utożsamiana z wyceną wartości.

Maszyna a Urządzenie

Urządzenie:
 Przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość i służący do określonych celów

Maszyna:
Zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie. *Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

PIERWSZY RAZ ZLECASZ WYCENĘ?

JESTEŚMY PO TO ABY CI POMÓC, GWARANTUJEMY KOPLEKSOWĄ POMOC